Wickert

En intressant intervju med professor Cyndi Shannon Weickert om inflammation i hjärnan, som setts hos 40 % med schizofreni.

Läs mer hos NEWSMedical.