Friska föräldrar och syskon till personer med schizofreni är oftare rökare än personer utan schizofreni i familjen har en ny studie kommit fram till.

Man fann också att de anhöriga som rökte var mer nikotinberoende än andra rökare.

Läs mer hos NEWSMedical.

Du har inte rätt att posta kommentarer