Friska föräldrar och syskon till personer med schizofreni är oftare rökare än personer utan schizofreni i familjen har en ny studie kommit fram till.

Man fann också att de anhöriga som rökte var mer nikotinberoende än andra rökare.

Läs mer hos NEWSMedical.