Omkring 10 % indiska personer med schizofreni, som aldrig fått antipsykotika, hade metabolt syndrom, men signifikant fler hade nästan metabolt syndrom.

Metabolt syndrom innebär bukfetma med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer hos NEWSMedical. Läs mer om metabolt syndrom på Wikipedia.