Serin

Personer med schizofreni har signifikant lägre plasmanivåer av aminosyran D-serin jämfört med psykiskt friska visar en brasiliansk studie.

Nivåerna av D-serin korrelerade negativt med hur allvarliga negativa symptom som fanns.

D-serin är den viktigaste koagonisten för N-methyl-D-aspartat (NMDA) glutamatreceptorerna i hjärnan, som är kopplade till schizofreni.

Läs mer i NEWSMedical.

Kommentarer   
Ready
#1 Ready 2012-10-21 17:38
Man undrar om sådan här forskning har någon betydelse...

Du har inte rätt att posta kommentarer