Syskon och föräldrar till personer med schizofreni har en signifikant ökad risk för en rad andra icke-psykotiska psykiska sjukdomar visar amerikansk forskning.

De sjukdomar som återfanns var bipolär I (riskökning 4,3 gånger), bulimi (3,8 x), generell ångest (3,5 x), separationsångest (3,1 x), narkotikamissbruk (2,8 x), beteendestörning (2,5 x), dystymi (2,5 x), PTSD (2,3 x), alkoholmissbruk (2,3 x), depression (2,2 x) och socialfobi (2x).

Det tyder på att riskfaktorer för schizofreni kan öka risken för andra psykiska sjukdomar också.

Läs mer hos NEWSMedical.

Du har inte rätt att posta kommentarer