Genom att använda ett hundratals mutationer kopplade till schizofreni har amerikanska forskare använt en sofistikerad dataanalysmetod för att hitta dolt släktskap mellan synbart helt obesläktade gener.

Analysen visade att många av de muterade generna vid schizofreni är organiserade i två huvudsakliga nätverk, som deltar i ett fåtal viktiga processer, som axonstyrning, synapsfunktion, neuronmobilitet och kromosomförändring.

Studien upptäckte också en koppling mellan schizofreni och autism.

Läs mer i MedicalXpress.

Kommentarer   
Ready
#1 Ready 2012-11-12 18:45
Det är fantastiskt att forskningen går framåt.

Du har inte rätt att posta kommentarer