Mer än hälften av dödsfallen hos personer yngre än 75 år och med schizofreni eller bipolär kan undvikas enligt en studie från England.

Dödsfall som kan undvikas är självmord, olyckor och suboptimal sjukvård.

Läs mer hos NEWSMedical.

Du har inte rätt att posta kommentarer