Kognitiva problem med minne och beteende som finns vid schizofreni är kopplad till förändringar i hjärnaktivitet.

Emellertid är det svårt att testa om dessa förändringar är orsaken eller bara en konsekvens av dessa symptom.

Genom att ändra hjärnaktiviteten hos möss för att efterlikna den minskade aktiviteten som ses vid schizofreni så upptäckte forskarna att dessa förändringar i regional hjärnaktivitet gav liknande kognitiva problem i annars helt normala möss.

Denna direkta demonstration av koppling mellan förändringar i hjärnaktivitet och beteende kopplat till schizofreni kan ändra behandlingen av sjukdomen.

Läs mer hos MedicalXpress.

Du har inte rätt att posta kommentarer