Genmutationer som leder till missbildningar vid födseln kan också ge störningar i hjärnan som kan bidraga till psykiska sjukdomar som schizofreni, autism och bipolär har amerikanska forskare visat med studier på möss.

Läs mer hos HealthCanal.