ADHD och schizofreni verkar ha gemensamma genetiska orsaker enligt nya studier.

En svensk studie fann att syskon eller föräldrar till personer, som hade ADHD hade dubbelt så hög risk att få schizofreni, som kontrollpersoner.

En annan studie visade schizofrenigener också fanns hos barn med ADHD, men att dessa gener orsakade bara en liten del av ADHD-risken.

De genetiska fynden att det finns gemensamma genetiska faktorer hos psykiska sjukdomar gör att skillnaderna mellan dessa minskas och här är det intressant att det finns gemensamma faktorer trots att ADHD startar i barndomen och schizofreni oftast i vuxenålder.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2013-06-29 17:04
Ja, det verkar som de flesta psykiska sjukdomar är besläktade med varandra utom ångest, som man inte nämnt ännu. Men jag tror själv att ångest är besläktad. Har man schizofreni så finns ju också ofta depression och ångest samt olika ångestsjukdomar. Vid autism verkar det vara ännu större samsjuklighet än vid schizofreni. Det verkar som autism är värre på något sätt.
Ready
#1 Ready 2013-06-29 16:35
Det finns väl även ett samband mellan schizofreni och bipolär? Det verkar som att alla psykiska sjukdomar hänger samman...

Du har inte rätt att posta kommentarer