En ny studie visar att schizofreni ger störst kognitiv nedsättning och mer än vid schizoaffektiv, som i sin tur har mer problem än vid psykotisk bipolär sjukdom, som även de hade mer problem än kontrollpersoner.

Studien fann också mindre kognitiv nedsättning och försämringar i vit substans hos anhöriga till personer med schizofreni, vilket talar för ärftliga faktorer.

Det verkade som mer av depression och mindre av långvariga psykoser gav mindre kognitiva störningar.

Från Schizophreniaforum.org.