Schizofreni och bipolär kan kopplas till brist på sömn visar ny forskning.

Kretsar i hjärnan som kontrollerar sömnen påverkar också psykisk hälsa.

Det betyder att om sömnen är störd, så påverkas den psykiska hälsan negativt också.

Studier på schizofreni har visat på allvarliga störningar av sömnmönstret, där hälften har oregelbunden kroppsklocka.

Den störda sömn-vakenhetscykeln vid schizofreni är oberoende av medicinering och sociala faktorer.

Det är något fundamentalt fel med kroppsklockan vid schizofreni.

Forskarna identifierade också en schizofrenigen som ger schizofreniliknande symptom hos möss och också störd kroppsklocka hos dem.

Genom att studera sömnmönstret kan det kanske gå att förutse vilka som kan få schizofreni eller bipolär.

Att psykiskt sjuka är så isolerade kan delvis bero på att de sover på dagen och är vaken på natten.

Läs mer hos Express.

Kommentarer   
scannercicret
#5 scannercicret 2013-11-20 21:48
Detta skrevs ner efter egna upplevelser. För oss som normalt har en dygns rytm och plötsligt inte kan sova på två dygn leder till att man inte ens ka läsa 48 punkters text. Vidare tror man att man skall döden dö inom en viss tid vid 4:e dygnet. Vid det 5:e dygnet omvandlas man till en ny människa. Först omgången psykiskt sjuk andra omgången psykiskt frisk eller om man har fått en sån psykos som kallas för frisk och så håller det på. Dygnet 7 är det svårt att begripa sig in till verkligheten.

Scanner Cicret
Kluvjonte
#4 Kluvjonte 2013-07-25 15:43
man får sömstörningar av schizofreni och bipolär...vad e hönan vad är ägget?
Geta
#3 Geta 2013-07-23 18:14
Som yngre hade jag inga sömnproblem. Använde aldrig sömnmedel. Det är inte förrän efter femtio, som jag fått börja med svag dos av insomningstabletter. Teorierna om schizofreni stämmer inte alltid med verkligheten.
Kluvjonte
#2 Kluvjonte 2013-07-23 17:16
Har aldrig haft några sömnsvårigheter vilket borde inne bära att jag inte är schizofren heller
Bitte
#1 Bitte 2013-07-23 14:14
Att sova rätt är A och O. Därför tar jag mina sömnmediciner.

Du har inte rätt att posta kommentarer