synaps

Psykos innebär störningar i komplexa och bara delvist identifierade kretsar i hjärnan.

Det som är helt klart är att psykos kan kontrolleras av läkemedel som blockerar dopamin-D2-receptorer.

Emellertid trots psykossymptomen försvinner, så kvarstår problem med tänkande och motivation.

En ny studie kommer med en förklaring att D2-receptorerna var överaktiva under barndom och tonår, vilket förändrade den normala kontakten mellan nervcellerna i hjärnan.

Forskarna fann att överaktiva D2-receptorer hos möss i tonåren ledde till försämrad kontaktförmåga mellan nervceller i hjärnan och sämre minne i vuxenålder.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2013-10-16 19:13
Dopaminblockerare dvs antipsykotika förbättrar kognitionen något och det finns en video om detta på sajten. Det beror att när psykossymptomen försvinner så kan man tänka bättre. Också negativa symptom typ motivation minskar antipsykotika med 30-40 % och SBU har kommit fram till detta.
stefan
#4 stefan 2013-10-16 18:31
I nedanstående källa görs antagandet att dopamin receptorerna i det mesolimbiska systemet kan överaktiveras p.g.a att man känner sig utanför (ie, the negative experience of being excluded from the majority group)

http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/content/early/2013/09/21/schbul.sbt134.abstract

Det där att problemen med motivation och tänkande kvarstår ochså när psykossymtomen försvinner helt kan bero på de dopaminblockerare som används...

Mvh stefan
Admin1
#3 Admin1 2013-10-16 16:15
De här försöken gjordes på möss. Det finns en teori om att psykosen påbörjas med dopaminöverkänslighet, så man framkallade dopaminöverkänslighet hos mössen med dopaminstimulerande läkemedel.
Amandara
#2 Amandara 2013-10-16 15:40
It makes sense. Så var det för mig - jag brann som en fackla sedan slocknade jag.
Ready
#1 Ready 2013-10-16 15:27
Varför var D2 receptorerna överaktiva i tonåren?

Du har inte rätt att posta kommentarer