Förhöjda nivåer av glutamat gör att volymen av hippocampus i hjärnan minskar vid schizofreni visar en ny studie.

Volymminskning fanns också hos de som inte använde antipsykotika.

De fann detta både hos de med psykos och de som var icke-psykotiska.

Glutamat tros öka inflödet av blod till hippocampus, vilket skulle ge psykos.

Forskarna säger att det är oklart varför inte volymminskningen av hippocampus fortsätter och det är också oklar om antipsykotika kan minska denna volymminskning.

Läs mer hos medwireNews.

Kommentarer   
Ready
#1 Ready 2013-10-18 14:57
Mycket glädjande nyhet. Forskningen går framåt.

Du har inte rätt att posta kommentarer