Ett ökat åldrande av hjärnan kan vara ett gemensamt drag för psykiska sjukdomar har forskning visat.

Forskarna skapade program som kunde bestämma hjärnans ålder från magnetröntgenbilder.

De fann att hjärnan var 5.5 år äldre vid schizofreni, för depression, borderline och risk för psykisk sjukdom var siffrorna 4 , 3,3 resp 1,7 år.

Åldern för insjuknande hade stor betydelse för hjärnans ålder med 5,9 år för de som insjuknade i unga år och 3,1 år för de som insjuknade sent i livet.

Hjärnåldern berodde mest på hur allvarlig sjukdomen var snarare än hur länge man varit sjuk.

Nyinsjuknade i schizofreni hade 4,2 år medan de som varit sjuka länge hade 6,4 år.

Läs mer hos medwireNews.

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2013-10-31 22:58
Är det inte så vid all olycka att man åldras fortare. Det sägs ju att man kan bli vithårig på en natt.
Admin1
#2 Admin1 2013-10-30 17:42
Bra fråga, Luckan. Här verkar det som om förtidigt åldrande av hjärnan är något negativt och kopplat till sjukdom. Normalt sett anses man inte sjukare när man är 6 år äldre, men här så verkar det vara så.
X
#1 X 2013-10-30 14:48
Har hjärnans ökade åldrande vid psykiska sjukdomar något att göra att man mognar snabbare och känner sig äldre än vad man är egentligen?

Du har inte rätt att posta kommentarer