En ny metod som mäter kreatinkinas (CK) i hjärnan ger bevis för att energiomsättningen i hjärnan vid schizofreni är lägre än normalt visar en ny studie.

Den här metoden mäter mer direkt energin i hjärnan som förmedlas av energirika fosfatföreningar än tidigare indirekta metoder, som mätt glukos eller syrgas.

En 22 % reduktion av kreatinkinas mättes för både schizofreni och schizoaffektiv.

Eftersom energitillgången i hjärnan är sämre än normalt kan aktivering av hjärnan störas på grund av energibrist.

Det var dock ingen brist på fosfater i hjärnan utan enbart otillräckligt med energirika fosfater.

Det här stämmer med andra studier som gjorts på hjärnor från döda, men denna studie gjordes på levande personer.

Läs mer hos medwireNews.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2013-11-14 14:18
Kanske kan det gå att hitta läkemedel som ökar energibildningen i hjärnan och som gör att det bildas mer energirika fosfater.
Geta
#1 Geta 2013-11-13 23:06
Energibristen är verkligen något som jag känt av. Det gällde att bara göra det nödvändigaste.

Du har inte rätt att posta kommentarer