Ändrad aktivering av området i hjärnan som reglerar sinnesintrycken för rörelser av kroppen under kroppsförändringar kan orsaka felbedömningar som ger positiva symptom vid schizofreni.

Detta kan leda till att egna handlingar kan skyllas på yttre krafter.

Friska personer kan känna igen sina egna sinnesintryck vad gäller kroppsrörelser medan en person med schizofreni verkar inte kunna göra detta.

Tidigare har liknande brister vid schizofreni hittats i den verbala förmågan.

Ju mer positiva symptom som man hade desto sämre förmåga hade man att känna igen egna kroppsrörelser.

Läs mer hos medwireNews.

Kommentarer   
Helene
#2 Helene 2013-11-20 15:16
Hur kan man gå om man inte kan känna benen?
Admin1
#1 Admin1 2013-11-20 14:55
Vid schizofreni verkar man inte så bra på att känna igen saker. Lukter kan felidentifieras, liksom känslouttryck i ansikten. Röster beror tror man på att man inte kan identifiera sina egna tankar som sina egna. En parallell till det här med rörelser.

Nu tror jag inte på att rörelsecentrum framkallar positiva symptom utan jag tror istället att det är minnesstörningar som ger felidentifieringar av olika slag. Jag har visserligen bara haft en psykos men under och kort tid efter den var minnet urkasst och särskilt närminnet. Tror därför mer på minnesstörningar än vad forskarna här påstår.

Du har inte rätt att posta kommentarer