Framstående forskargrupper har tidigare hävdat att hjärnan genomgår tydliga minskningar i hjärnbarken redan under det första året efter sjukdomsutbrottet vid schizofreni samt att den negativa trenden fortsätter med tiden.

Omkring 50 svenska patienter med kronisk schizofreni, som hade redan varit under långtidsbehandling, följdes upp med magnetröntgen under en femårsperiod. Dessa jämfördes med friska personer.

Här fann norska forskare att hjärnbarkens tjocklek förblev stabil i alla hjärnans områden. Minskningen av hjärnbarksvolymen var inte större än hos friska personer. Resultaten visade lätta tecken på förstorade ventriklar.

Forskarna undersökte också en grupp på cirka 100 norska patienter som haft psykos för första gången. Preliminära resultat visar att hjärnans utveckling är stabil under det första året efter psykosen.

Professor Agartz säger resultaten kan vara viktiga för kommunikationen med patienterna. Schizofreni upptäcks ofta hos unga vuxna.

De nya resultaten kan möjliggöra en mer positiv inställning hos patienter under behandling. - Snarare tvärtom, kan man meddela patienten att hjärnan troligen inte genomgå fysiska förändringar så stor som man tidigare trott, säger Agartz.

Artikeln från Forskning.no. Eftersom en del kan ha svårt att förstå norska finns en översatt version på svenska om du klickar på Läs mer. 

Kortex utgör hjärnans yttre skikt och en grå substans som huvudsakligen består av nervceller som är anordnade i olika skikt.

Dessa kan studeras med MRI (magnetisk resonanstomografi ), som är en metod för att producera bilder av kroppens inre. Från tidigare vetenskapliga studier vet vi att patienter med schizofreni har mindre grå materia än normalt, detta kallas kortikal reduktion.

Framstående forskargrupper, däribland Nederländerna, har tidigare hävdat att hjärnan genomgår observerbara minskningar i hjärnbarken redan under det första året efter sjukdomsutbrottet samt att den negativa trenden fortsätter med tiden.

I ett internationellt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådets program för mental hälsa, undersökte professor Ingrid Agartz vid Institutionen för klinisk forskning vid universitetet i Oslo, denna hypotes.

Hjärnans utveckling stabil

Omkring 50 svenska patienter med kronisk schizofreni, som hade redan varit under långtidsbehandling, följdes upp med MRI under en femårsperiod. Dessa jämfördes med friska kontroller.

I motsats till vad andra forskare har rapporterat, fann forskarna att den kortikala tjockleken av patienterna förblev stabil i alla regioner.

Minskningen av kortikala volymen var inte större än i kontrollgruppen. Resultaten visade lätta tecken på förstorade ventriklar, ventriklarna är vätskefyllda hålrum i hjärnan. Utökad ventrikelvolym hos patienter med schizofreni är kända från tidigare studier.

Forskarna undersökte också en grupp på cirka 100 norska patienter som haft psykos för första gången. Preliminära resultat visar att hjärnans utveckling är stabil under det första året efter psykosen.

Agartz resultat försvagar således antagandet att kortex minskar kraftigt i volym snabbt efter sjukdomsutbrott och att den negativa utvecklingen fortsätter under tiden.

- Våra resultat stödjer en mer stabil hjärnans utveckling av sjukdomsutbrott, säger Agartz.

Forskarna fann inga progressiva effekter vare sig i kortikal tjocklek eller ökade ventrikelvolymer jämfört med friska försökspersoner. Agartz tillägger att det är viktigt att följa upp med flera studier som sträcker sig över tid, för att se om resultaten står sig.

Positiva nyheter för patienterna

Personer med schizofreni har tunnare kortex än normalt.
Professorn säger resultaten kan vara viktiga för kommunikationen med patienterna. Schizofreni upptäcks ofta hos unga vuxna.

De nya resultaten möjliggöra en mer positiv inställning för patienter under behandling.

- Snarare tvärtom, kan man meddela patienten att hjärnan troligen inte genomgå fysiska förändringar så stor som man tidigare trott, säger Agartz.

Forskarnas resultat gäller på gruppnivå. Hjärnförändringar kan alltså upptäckas från ett genomsnitt i stora grupper och inte baserat på MRT-undersökningar för den enskilde.

- Schizofreni är en klinisk diagnos och kan inte bestämmas från MR-bilden, åtminstone inte ännu, säger Agartz.

Unikt för schizofreni?

För att studera hjärnans utveckling, har forskare använt en metod som gör det möjligt att baserat på MR-bilder, skilja mellan tjockleken av hjärnbarken  och kortikala distribution inom samma område.

Denna metod har möjliggjort en mer detaljerad undersökning av hur hjärnan förändras, jämfört med mätningar av grå substans som använts tidigare .

Med dessa metoder fann forskarna att personer med schizofreni inte bara har tunnare kortex i vissa områden i hjärnan, men också att barkytan är mindre utbredd än hos friska.

Dessutom har patienter med bipolär sjukdom utvärderats . Av bipolär sjukdom typ 1 , en typ av bipolär sjukdom där glada perioden är uppenbarligen sjuka, fann forskarna tunnare kortex i den främre delen av hjärnan, liknande den som ses vid schizofreni . Dessa patienter hade dock ingen minskning av kortikala distributionen.

- Förändringarna är mer uttalad i gruppen med schizofreni. Minskning av kortikala distribution kan vara unika för schizofrena patienter, säger Ingrid Agartz.

I dessa studier har forskarna använt ett material på 500 patienter med schizofreni och bipolär sjukdom och finansierades av Norges forskningsråd och
Helse Sør-Øst.

Kommentarer   
Admin1
#10 Admin1 2014-01-18 18:58
Kan kanske bero på detta, men jag har läst också att förändringar i hjärnan, som skapar problem, som finns vid schizofreni, behöver inte vara synliga på magnetröntgen. Små osynliga förändringar på ett viktigt ställe i hjärnan kan skapa jätteproblem tror en del.
wasp
#9 wasp 2014-01-18 14:04
Tunnare kortex och barkytan mindre utbredd än hos friska. Betyder det att koncentration och uthållighet påverkas? Märkte det nästan på en gång efter min första stora psykos.
Ural
#8 Ural 2014-01-03 20:45
Det betyder INTE att den gör det eller att JAG ger sken av det
Geta
#7 Geta 2014-01-01 19:39
Läkarna har inte sagt att min hjärna har krympt. De har sagt att jag är intelligent och har insikt.
Ural
#6 Ural 2014-01-01 18:54
Det är ju befriande kanske men jag har aldrig trott på läkarna då de sagt att min hjärna krymper. De är jävligt okänsliga som spottar ut sig sådant. De tror de vet allt men där tar de fel.
stefan
#5 stefan 2013-12-31 03:52
http://m.schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/content/39/6/1363.full

Mvh stefan
Admin1
#4 Admin1 2013-12-30 15:42
Hjärnkapaciteten skiljer sig säkert mer mellan olika individer än den gör hos individen före och efter schizofreni. Det är normalt att hjärnan krymper något med åldern.
Amandara
#3 Amandara 2013-12-30 15:02
HUR MYCKET hjärnan krymper är en fråga för forskarna.... men ATT hjärnkapaciteten sätts ner kan jag skriva under på.....
Admin1
#2 Admin1 2013-11-23 16:39
Notera att om ni lägger muspekaren över texten i början av en mening under Läs mer, så får ni i en ruta läsa original texten på norska. Vet inte riktigt hur den här effekten uppstått. Jag använde Google Translate för översättningen som jag sedan korrigerade.
Admin1
#1 Admin1 2013-11-23 15:56
När första undersökningen kom som hävdade att hjärnbarken uttunnades 5 gånger mer än normalt vid schizofreni och antipsykotika. Så postade en scientolog i forumet ANTIPSYKOTIKA KRYMPER HJÄRNAN. Egentligen var det ju enbart bevisat vid schizofreni, så det var inte korrekt att skriva så, men även andra drog fel slutsatser inklusive en del psykiatrer som ville begränsa användningen av antipsykotika enbart till akut psykos vid schizofreni trots att bevis saknades för att antipsykotika krympte hjärnan vid andra psykiska sjukdomar.

Nu hävdar de norska forskarna att hjärnbarken krymper lika mycket vid schizofreni, som för en normal person. Norrmännen har använt en ny metod och inte enbart mätt grå substans i hjärnan som man gjort tidigare. Vi får väl se vad andra kommer fram till framöver. Intressant vändning i alla fall.

Du har inte rätt att posta kommentarer