Om en del av en kromosom, som kallas 22q11.2 saknas, så ökas risken drastiskt att få schizofreni.

Men nu har forskare upptäckt att har man 2 kopior av 22q11.2, så minskar risken att få schizofreni och att genen då har en skyddande effekt.

Det är väldigt sällsynt att ha dubbla kopior av denna och det fanns bara hos 0,085 %, men var 6 gånger ovanligare vid schizofreni.

Framtida forskning får visa vilken eller vilka gener som ger den skyddande effekten, men det nya fyndet tyder på att det kan finnas skyddande genetiska faktorer.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2013-11-23 19:22
Det var 3 personer med skyddsgenen som ändå fick schizofreni, men de fick sjukdomen senare i livet och vid 28, 34 och 43 års ålder. Tydligen finns det andra bevis för att det finns skyddande genetiska faktorer mot schizofreni, så det finns antagligen mer än just denna.
Ready
#1 Ready 2013-11-23 18:47
Intressant nyhet.

Du har inte rätt att posta kommentarer