Personer med klinisk eller risk för schizofreni i familjen har liknande kognitiva brister som de som insjuknar för första gången i schizofreni visar en ny studie.

Detta gällde minne/inlärning, exekutiv förmåga och uppmärksamhet, liksom allmän kognition.

Minne/inlärning var dock inte sämre hos personer med schizofrenirisk i familjen.

De med schizofreni hade dock sämre uppmärksamhet, sämre närminne och sämre allmän kognition.

Kognitionen hos nyinsjuknade berodde inte alls på hur länge psykosen varit obehandlad.

Forskarnas nästa mål är att försöka hitta avvikelser i kognitionen, som signalerar att psykos kommer att uppstå.

Läs mer hos medwireNews.

Kommentarer   
Amandara
#5 Amandara 2013-12-02 12:28
Halvåret innan jag blev pang bom sjuk var jag nog mer skärpt än vanligt..... hade lite förhöjd prestationsförmåga jämfört med normalt. Däremot kände jag att jag var TRÖTT på dagtid.....att jag behövde vila liksom på ett djupare plan. Har schizoaffektiv diagnos.
Gäst
#4 Gäst 2013-12-01 04:20
Det är givetvis oroande men också glädjande att de funnit kopplingar. Glädjande för att när orsakssamband kan hittas så ökar chansen för att hitta behandlingsformer som kan lindra sjukdomen och dess symtom. Skriver nu denna kommentar eftersom jag som "i tidigt skede?" ge perspektiv, hur jag, som drabbad av närminnes och uppmärksamhetsrubbningar med förhöjd genetisk risk i att insjukna i schizofreni, uppfattar resultaten av studien. Jag har de senaste 10 åren fått dåligt närminne. Psykiatriker har sagt kroniskt utmattning. FK har fasat ut mig från arbetsmarknaden. Jag har 2 nära släktingar som unga insjuknat i paranoid schizofreni var av den ena grepps med gisslan och vapen på offentligplats, varpå hon omedelbart blev inskriven på en sluten avdelning. Fler av mina släktingar på både min faders och moders sida har asociala personlighetsdrag och på min faders sida har det förekommit flertal självmord i tidigare generationer. /Trött
Utomjordingen
#3 Utomjordingen 2013-11-27 07:57
Har man satans ljud inne i sitt huvud hela tiden så är det inte konstigt om man kan ha kognitiva svårigheter. Jag börjar mer och mer tro att allt handlar om satans ljudet.
Bitte
#2 Bitte 2013-11-26 17:07
Väldigt intressant. Då det stämmer in på mig.
Admin1
#1 Admin1 2013-11-26 16:53
Väldigt intressant studie. Det verkar som om de med psykotiska symptom har problem med minne/inlärning, vilket inte nära anhöriga till personer med schizofreni (utan psykossymptom) hade. Detta tyder på att minne och inlärning kan vara involverad i psykosen. Jag tror själv mycket på minnet och har förresten misstänkt detta från nästan första stund. Under min första psykos aktiverades gamla minnen och omvandlades till vanföreställningar och därför har jag misstänkt minnet. Jag tror dock inte bara att det är dåligt närminne utan att det plötsligt blir fel så att man minns saker som man inte försöker att minnas (automatminnen).

Du har inte rätt att posta kommentarer