Nivåer av glutamin, men inte glutamat, är förhöjd i dorsala främre cingulum i hjärnan hos personer med schizofreni visar en ny studie.

Glutamin bildas, när nerverna frisätter glutamat och är ett mått på glutamat frisättningen av nerverna.

Resultatet tyder på ökad frisättning av glutamat sker trots behandling med antipsykotika.

Studien har gjorts på patienter med en speciell magnetiskt teknik som kan mäta glutamin och glutamat i hjärnan.

Glutaminet ökade med ökande ålder både hos friska och de med schizofreni.

Glutamin ökade i takt med positiva symptom, men var inte kopplat till negativa symptom.

Ytterligare studier krävs för att klargöra glutamatets effekt vid psykos och man hoppas hitta undergrupper med förhöjd frisättning av glutamat och med symptom, som kan få effekt av antipsykotika som verkar via glutamat.

Läs mer hos medwireNews.

Du har inte rätt att posta kommentarer