Ärftlig risk för psykos orsakar inte kopplingen mellan övergrepp i barndomen och senare schizofreni visar en ny studie.

Personer med psykos hade 3,8 gånger större risk att få allvarliga övergrepp av mamman före 12 års ålder, men justerades det för förekomsten av psykos hos en av föräldrarna så var det 3,3 gånger större risk.

Genom att försöka minska mödrars övergrepp på sina barn så kan psykosförekomsten kanske minskas.

Forskarna tror att om man har genetisk risk för psykos, så kan kan övergrepp i barndomen trigga generna så psykos uppstår senare, men helt säkra på detta är de inte.

Läs mer hos medwireNews