Så mycket som 10 % av schizofrenifallen kan orsakas av en autoimmunreaktion mot hjärnceller enligt preliminära forskningsresultat.

Tidigare studier har funnit att antikroppar mot NMDA receptorn hos nervceller kan ge hjärninflammation, kramper, koma och ibland psykos.

En studie 2010 på 46 nyinsjuknade i psykos visade att 6 % hade antikroppar mot nervceller.

En ny studie på 240 personer med schizofreni visade att 6 % hade antikroppar mot sina egna nervceller.

Men de har upptäckt immunologisk aktivitet hos ytterligare 4 % mot nervceller utan att kunnat identifiera antikropparna.

Behandling för att ta bort dessa antikroppar från blodet har försökts i några fall, men ingen klinisk studie har ännu gjorts.

Läs mer hos New Scientist.

Kommentarer   
Geta
#14 Geta 2014-02-20 14:31
Vi måste få mediciner så att vi inte ibland är spritt språngande galna, då vi skrämmer upp folk.
Admin1
#13 Admin1 2014-02-20 14:15
Ja, Geta stigmat minskas säkert om det finns en kroppslig förklaring, men samtidigt tror jag att det krävs också effektiva behandlingar med effekt på kognitiva och positiva symptom för att stigmat skall försvinna helt.
Gäst
#12 Gäst 2014-02-19 21:15
ordpåsen och innehållet, en gammal kär saga, visst men vart leder den egentligen? Psykoneurologiska psykoneuroimmunologiska orsaker eller rent utav Biofysiskt betingad psykogena tillstånd med eller utan dissassociation att dissa?

Om inflammation är ett tecken på egenkroppslig åtgärd för att komma tillrätta med ett bristtillstånd kan det ha en praktisk betydelse. Annars är det mest vackra ord och jag har redan tapetserat.

http://www.schizofreni.n.nu/
: http://www.schizofreni.n.nu/
Geta
#11 Geta 2014-02-16 14:28
Kan undra om stigmat minskar om det blir känt att schizofreni beror på inflammation i hjärnan? Personer med demens blir ju inte stigmatiserade på samma sätt som schizofrena.
Ready
#10 Ready 2014-02-14 22:02
Man bara hoppas att forskarna är så förnuftiga att de tar till vara sådana här upptäckter...
Admin1
#9 Admin1 2014-02-14 21:37
Den är väldigt viktig för 10 %, sedan skall man kanske undersöka de som förlorar effekten av antipsykotika om det kan bero på inflammation. Jag tror inte det, men man bör kolla detta för säkerhetsskull.
Ready
#8 Ready 2014-02-14 20:38
Admin,

Hur viktig är denna nyhet?
Admin1
#7 Admin1 2014-02-14 18:48
Ja, schizofreni är mycket ovanlig hos dem, samtidigt drabbas sällan personer med schizofreni av reumatism.
Geta
#6 Geta 2014-02-14 18:35
Har det inte sagts att personer med rheumatoid arthrit är immuna mot schizofreni?
Ready
#5 Ready 2014-02-14 18:08
I artikeln står: "The antibodies are rarely seen in people who have had schizophrenia for several years, suggesting that immuno-suppressive treatment needs to start early to work. Lennox speculates that after a while the antibodies die away but the damage persists."

Så vi som har haft schizofreni länge, kan alltså inte bli hjälpta?

Du har inte rätt att posta kommentarer