Ny forskning tyder på att vissa individer med schizofreni eller bipolär har en kombination av stresskänslighet och försämrat immunsystem.

De föreslår att stress och inflammation påverkar varandra kan förklara skillnaden mellan bipolär och schizofreni.

Detta kan ge möjlighet att utveckla läkemedel som påverkar dessa system.

Studien baserar sig på tidigare studier som visat att en grupp med psykos har ökad aktivitet i immunsystemets gener i hjärna, cerebrospinalvätska och blod.

Men i denna studie visas att samtidigt finns också förändringar i stressignaleringssystemet, vilket kan öka förståelsen hur sjukdomen uppkommer och hur man också kan behandla den.

32 % tillhörde hög inflammation/stress, medan 68 % hade låg inflammation/stress.

Men av de med schizofreni hade 47 % hög inflammation/stress.

Det är möjligt att för högt kortison hos de med större negativa symptom kan göra immunsystemet mer stresskänsligt genom att försvaga den naturliga hämningen som finns.

Läs mer hos medwireNews.

Kommentarer   
Admin1
#11 Admin1 2014-03-13 14:39
Problemet är väl att de idag mest studerar mutationer. Det verkar som de bara hittat 20 % idag, så 80 % återstår. Men mutation innebär inte en ny gen nödvändigtvis utan det kan finnas flera olika mutationer i samma gen. De verkar inte primärt leta efter gener utan mutationer dvs genetiska förändringar och de verkar variera väldigt mycket från individ till individ, eftersom det krävs 100000 individer för att täcka in det mesta.
Geta
#10 Geta 2014-03-08 19:48
Jag tror att det mesta är osäkert när det gäller schizofreniforskning.
Ready
#9 Ready 2014-03-08 18:34
Så jag antar att de kommer att hitta allt fler schizofreni gener med tiden...
Admin1
#8 Admin1 2014-03-08 15:29
Det är komplicerat och det är problemet. Se på schizofrenigenerna, där de analyserat 20000 individer, men bara hittat 20 % av schizofrenigenerna. Tyder på att sjukdomen kan variera mycket mellan individer, när alla gener finns hos drygt 100000 individer.
Ready
#7 Ready 2014-03-08 15:25
Det är mycket frustrerande att hela tiden sväva i ovisshet om vad schizofreni egentligen är. Varför kommer det aldrig en nyhet där de säger att schizofreni är detta.
Admin1
#6 Admin1 2014-03-08 14:04
Inflammationshypotesen har nog fler anhängare än tidigare. Men det varierar säkert från forskare till forskare. De som forskar på inflammation tror säkert mest på inflammation.
Ready
#5 Ready 2014-03-07 17:20
Admin,

Hur är läget på forskningsfronten i dagsläget? Är det inflammationshypotesen som dominerar?
Admin1
#4 Admin1 2014-03-07 16:56
Kom att tänka på studien med omega-3 på tidiga psykostecken som kunde förebygga 40 % av psykoserna. Kanske var det de inflammatoriska psykoserna som omega-3 lyckades förhindra, men icke de som inte hade inflammation.

Jag håller med dig om att det kan finnas två grupper av schizofreni med inflammation och utan inflammation. De med inflammation verkar vara stresskänsliga dessutom. Jag har en känsla av att inflammationsgruppen borde ha större problem än de utan inflammation.

Det kan vara så att gruppen med inflammation har symptom som förvärras av stress och att stress kan utlösa psykoser, vilket kanske inte händer för den andra gruppen utan inflammation.
Ready
#3 Ready 2014-03-07 16:33
Kanske kommer det bli så att schizofrena indelas i två grupper. De som har inflammation och de som inte har det. Den senare gruppen kanske inte har schizofreni utan personlighetsstörning.
Admin1
#2 Admin1 2014-03-07 15:36
Det kan ju vara så att stress ger inflammation i hjärnan och sedan kommer psykosen. Det tyder på att stressreduktion kan minska inflammation. Men som sagt det verkar som bara 50 % hade hög inflammation.

Du har inte rätt att posta kommentarer