Att minska på stress och minska på stressreaktioner kan vara bra för att motverka psykos för de som kan vara i riskzonen tyder en ny studie på.

Psykologisk stress har föreslagits delaktig för att framkalla schizofreni, men lite är känt hur stressade barn med förhöjd risk för schizofreni är.

En engelsk undersökning har därför studerat detta på 95 barn i 9-12 års ålder.

Barn med schizofreni i släkten har ett större antal negativa livshändelser och högre daglig stress och är mer störda av detta än vad vanliga barn är.

Läs mer hos Irish Medical Times.

Du har inte rätt att posta kommentarer