En massivt forskningssamarbete visar hundratals gener bakom risken att få schizofreni och som kan betyda att mer specifik behandling kan utvecklas.

Tvillingstudier tyder på att 80 % av risken för att få schizofreni kommer från gener skriver Nature.

De senaste åren har man hittat 700 gener som kan kopplas till schizofreni, som snart kan öka till tusentals.

Schizofreni verkar orsakas av multipla gener, som kan finnas i olika kombinationer hos individen. Det är överraskande att så många gener är inkopplade, men de återkommer ofta i vissa specifika hjärnfunktioner.

Sällsynta varianter av genförändringar förekommer hos 20 % av schizofrenifallen. Dessa förändringar ger tydliga symptom och effekter på proteiner. Resten av schizofrenin orsakas av mildare genetiska förändringar, som inte ger tydliga symptom utan som är mer droppen som får bägaren att svämma över, så att man insjuknar.

En gen som är påverkad är dopamin-2-receptorn, där antipsykotika utövar sin effekt. Ofta verkar nerverna påverkade och om de blir stressade på ett speciellt sätt kan sjukdomen utbryta.

Många forskare är hoppfulla att ovanliga mutationer skall ge ett klarare besked vad som triggar schizofreni.

De gener som verkar involverade verkar påverka synapsen, vandring av nerver och glutamat.

5 % av schizofreni har CNV där större genbitar har kopierats eller raderats. I vissa fall kan sådana genetiska förändringar ge 25 % risk att få sjukdomen.

Genetiska förändringar har hittats i kalciumkanalerna, som kan kanske ge nya läkemedel.

Läs mer i Nature artikeln kana läsas gratis i 6 månader.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-05-04 11:36
Tvillingstudier tyder att 80 % av risken kommer från generna, men tvillingar har nästan identisk miljö, så dessa siffror kanske inte gäller andra.

Du har inte rätt att posta kommentarer