Personer med schizofreni i utvecklingsländer verkar klara sig bättre än i väst.

Forskarna försöker komma på varför. 

Det är svårt att göra studier i uländer, men det verkar som schizofrenin kan ha en gynnsammare förlopp i uländer och särskilt Indien. 

Forskarna tror det beror på bättre socialt stöd från anhöriga och omgivningen.

Mindre kritik från omgivningen och lättare att få arbete.

Yogan i Indien har också diskuterats. 

Läs artikeln i Nature som kan läsas gratis  i 6 månader. 

Kommentar: 

Andra förklaringar kan finnas. Den dåliga hygienen i uländer kan skapa ett bättre och effektivare immunsystem, eftersom man utsätts för fler infektioner där. Immunsystemet verkar vara involverat vid schizofreni och ingå i schizofrenigenerna. Kanske kan detta påverka sjukdomsförloppet. 

Men ett sämre infektionsförsvar som kan finnas vid schizofreni kan leda till att folk dör innan schizofrenin utbryter i infektioner och kanske särskilt de med svårare schizofreni. Särskilt spädbarnsåren är känsliga och där kan en medfödd infektionskänslighet vara dödande. Det kan göra att uländer har fler med en lindrigare schizofreni, därför att de med svårare schizofreni dog redan i barndomen i infektioner.  

I Indien är de flesta vegetarianer och dieten kan kanske också inverka. 

Kommentarer   
Geta
#7 Geta 2014-05-09 21:59
Det borde gå att forska på motion och graden av schizofreni.
Admin1
#6 Admin1 2014-05-09 21:49
Sedan när man diskuterar varför schizofrenin är lindrigare i uländer kan ju kanske fysiska inaktiviteten i väst och den större fysiska aktiviteten i uländer, där man jobbar mer med kroppen ha betydelse kanske.

Schizofrenin blev vanligare när man flyttade in till städer på 1800-talet och antagligen blev mindre fysiskt aktiv. Motion gör ju en mer stresstålig och stress diskuteras ju som trigger av schizofreni.
Geta
#5 Geta 2014-04-29 17:49
Vi med schizofreni måste ha högre status i Sverige än vad man har i Indien och Kina. Vi får ju bo i vanliga bostäder.
Admin1
#4 Admin1 2014-04-29 17:34
En del i uländer tar nog mediciner, men inte alla. Om man skall göra studier på folk med schizofreni som aldrig använt antipsykotika finns det en hel del i Indien och Kina. Det kommer sådana studier därifrån. Om man är omedicinerad kan man bli våldsam och då brukar släkten kedja fast en vid ett träd eller så får man leva i ett skjul ensam.
Ural
#3 Ural 2014-04-29 17:29
De kanske inte äter mediciner
Admin1
#2 Admin1 2014-04-27 16:17
Sedan i Sverige händer det ju att personer med schizofreni får barn och då får ju mamman mycket stöd. I uländer kan dödligheten för barn med schizofreni i släkten vara högre än normalt på grund av misskötsel och otillräckligt stöd till mamman under barnaåren. Det kan ju leda till färre allvarligt sjuka.
Geta
#1 Geta 2014-04-27 15:55
Det är nog lättare att tyda koder människor emellan i utvecklingsländer.

Du har inte rätt att posta kommentarer