hip hop

Personer vid schizofreni har en tendens att säga att negativa händelser orsakats av dem själva och inte andra enligt en ny studie.

Det är tvärtom vad som sagts tidigare att man skyller negativa händelser på yttre faktorer, som andra personer.

Det intressanta var i denna studie att även de som hade förföljelsevanföreställningar tenderade att skylla på sig själv snarare än andra och skiljde sig inte från normalpersoner.

Det fanns dock en undergrupp på 27 %, som hade tendens att skylla på andra och de hade allvarligare förföljelseidéer än övriga.

Tidigare har att skylla på andra och depression kopplats till förföljelseidéer, men forskarna säger nu att de kanske har rätt när de skyller på andra och blir deprimerade därför och särskilt om de är ensamma med sina tankar utan socialt nätverk.

Läs mer hos medwireNews.