Det totala antalet mutationer och typen av mutation, snarare är en enda mutation påverkar en individs risk att utveckla schizofreni och hur allvarlig sjukdomen blir enligt en studie, som gjorts på både personer med schizofreni, men också deras föräldrar.

Genom att t.ex ärva 2 skadade gener vardera från de båda friska föräldrarna så får man fyra gener själv och därmed större risk för sjukdomen och att få en svårare sjukdom.

De fann också nya mutationer hos personer som inte ärvt gener från föräldrarna, så icke-ärftlig schizofreni kan ha genetiska förändringar också och den typen av genetiska förändringar kan vara värre än de ärvda.

De studerade vilken typ av gener som ärvdes från föräldrarna och de var gener där biologiska funktionen förlorats.

När de studerade djupare förändringarna, så fann de att mutationer i SETD1A, som står för kromatinmodifikation.

Att försöka att motverka kromatinmodifikationen samt göra att den fungerar normalt kan kanske bli en ny behandling.

Läs mer i Science Codex.

Du har inte rätt att posta kommentarer