En integrerad socioutvecklings-kognitiv modell har föreslagits av forskarna Oliver Howes och Robin Murray.

Modellen baserar sig på att för mycket dopamin frisätts, men dessutom att schizofreni är en neuroutvecklingsstörning.

Tidigt i livet sker påverkan av hjärnan via födelsekomplikationer eller gener som påverkar dopaminsystemet, så stresskänslighet framkallas t.ex av sociala motgångar.

Sådan stress kan leda till paranoia.

En ond cirkel uppstår där symptomen orsakar sociala motgångar, mer stress och som ger mer symptom, som slutar i psykos.

Kritiker tror att det kan vara svårt att få in en så komplex och varierande sjukdom som schizofreni i enbart en modell.

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-06-03 16:56
Intressant modell. Om den är sann borde avslappningsövningar, som minskar stress och KBT användas för att förebygga första psykosen som de säger i artikeln.

En annan behandling som troligen kan förebygga första psykosen är familjeutbildning, som både minskar symptom och återfall i psykos genom att minska skäll, överengagemang och kritik dvs stress från familjen.

Betablockerare som blockerar adrenalin har också stresskyddande effekt och kan också vara ett behandlingsalternativ att testa om inte annan stressreduktion funkar. Egentligen borde betablockerare testas också mot återfall i psykos.

Du har inte rätt att posta kommentarer