En integrerad socioutvecklings-kognitiv modell har föreslagits av forskarna Oliver Howes och Robin Murray.

Modellen baserar sig på att för mycket dopamin frisätts, men dessutom att schizofreni är en neuroutvecklingsstörning.

Tidigt i livet sker påverkan av hjärnan via födelsekomplikationer eller gener som påverkar dopaminsystemet, så stresskänslighet framkallas t.ex av sociala motgångar.

Sådan stress kan leda till paranoia.

En ond cirkel uppstår där symptomen orsakar sociala motgångar, mer stress och som ger mer symptom, som slutar i psykos.

Kritiker tror att det kan vara svårt att få in en så komplex och varierande sjukdom som schizofreni i enbart en modell.

Läs mer hos The Mental Elf.