En studie på möss föreslår att felaktig signalering i hjärnan, där ljud behandlas kan vara orsaken till hallucinationer vid schizofreni.

Mössen saknade en genbit - 22q11.2, som kan ge utvecklingsstörning, men också ökad risk för schizofreni.

Signaleringsfelen fanns mellan thalamus (kopplingsstation) och hjärnbarken där ljudsignaler tolkas.

Antipsykotika gjorde att signaleringsbristerna upphörde och därför tror man att antipsykotika ger effekt mot röster.

Forskare tycker att resultaten skall tolkas försiktigt, eftersom de är inte bevisade hos personer med schizofreni utan bara hos hjärnskivor av möss.

Från Schizophreniaforum.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer