Dålig sjukdomsinsikt finns hos många efter den första psykosen och kan förutses av insikten som finns precis i början av psykosen tyder en ny studie på.

Det tyder på att sjukdomsinsikten har med personligheten att göra och inte orsakas av själva psykosen.

202 personer studerades i 3 år och efter psykosen hade 45 % dålig sjukdomsinsikt, 36 % ansåg sig inte behöva behandling och 33 % var omedvetna om sociala konsekvenser.

För schizofreni sågs en signifikant koppling till dålig sjukdomsinsikt, som inte fanns för övriga psykoser.

Att ha insikt om sociala konsekvenserna av psykos gav ett skydd mot försämrad sjukdomsinsikt.

En ganska stor del av de som har dålig insikt är medvetna om sociala svårigheter och är villiga till medicinering.

En grupp som saknar insikt och har schizofreni, anpassningssvårigheter innan och mindre allvarliga depressiva symptom initialt bör få direkt behandling för att förbättra insikten.

Läs mer i medwireNews.

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2014-07-03 18:58
Det är väl ändå inte meningen att vi ska skämmas för vår schizofreni? En psykiater som jag träffade sa att jag själv var inte skyldig till schizofrenin.
Admin1
#2 Admin1 2014-07-03 18:36
Om man skall tro denna artikel, så skulle en mer positiv attityd till schizofreni hos allmänheten leda till att fler fick sämre sjukdomsinsikt. Jag tror inte riktigt på det.

Sedan vid akut psykos så förlorar man tillfälligt sjukdomsinsikten per definition för annars ingen psykos. Så det finns två typer av förlorad sjukdomsinsikt kronisk och tillfällig.

Det positiva med förlorad sjukdomsinsikt är att man deppar inte över sin diagnos och det negativa är att man inte kan återhämta sig.
Amandara
#1 Amandara 2014-06-28 17:38
Jag tappar sjukdomsinsikten när jag blir tillräckligt sjuk. När jag är frisk har jag annars bra sjukdomsinsikt.

Du har inte rätt att posta kommentarer