synapsen

Synaps

En nervbana i hjärnan viktig för arbetsminnet kan påverkas av misstänkta schizofrenigener tyder en ny studie på.

Fyndet betonar synapsen, som är kontakten mellan två nerver i vilka informationen går i hjärnan.

Detta stämmer med genetiska studier som stödjer att hjärnbanor, som sköter kontakten mellan hjärnans olika delar, kan ge sårbarhet för schizofreni.

Studien gjordes med hjärnscanning på människa, som visade att under aktivering av arbetsminnet hos normalpersoner ökade aktiviteten i dorsala laterala prefrontala hjärnbarken medan hippocampusaktiviteten minskade.

Kontakten mellan dessa två delar av hjärnan är känd för att vara störd vid schizofreni.

Forskarna fann genvarianter, som försämrade kontakten mellan dessa två delar av hjärnan och det var synapsgener.

Gener som skapade nya synapser, bibehåller dem eller som rensar bort dem senare i livet.

Dessa genvarianter kan tidigt i livet påverka denna hjärnbana, vilket senare kan ge sårbarhet för schizofreni.

Från Schizophreniaforum.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer