epigenetic

”Det är genetiskt” ges som förklaring till allt från drogberoende till krig.

Epigenetiken hotar dock synen på generna som ett statiskt lexikon, och visar att det liv vi lever inte bara gör avtryck i vår egen arvsmassa utan även i våra barnbarns.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Du har inte rätt att posta kommentarer