24 timmars vaka kan leda till ett tillstånd hos friska personer, som liknar schizofrenisymptom har ett internationellt team av forskare upptäckt.

Forskarna säger att detta skall undersökas mer noga för de som nattarbetar. Dessutom kan långvarig vaka användas som en modell för att utveckla läkemedel mot psykos.

Vakan hos försökspersonerna gav psykossymptom, men också störd koncentrationsförmåga.

De mätte också hjärnans filteringsförmåga med prepulsinhibition och den var också nedsatt efter vaka och den brukar också vara det vid schizofreni.

Många tyckte sig ha förmåga att läsa tankar eller märkte ändrad kroppsuppfattning.

Vaka kan också kanske användas för att framkalla psykoser, som man sedan kan testa nya antipsykotika på.

Dock krävs längre studier på vaka för att se om psykossymptomen avtar.

Läs mer i Science Codex.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-07-09 15:46
Rätt intressant studie att vaka kan framkalla pseudoschizofreni, även om personerna sov efter 24 timmars vaka, så tillfrisknade de.

Så är det ju inte med den riktiga schizofrenin. Innan antipsykotikan kom försökte man med sömnkurer mot schizofreni med upprepad sömnmedicinering, så att man sov länge men det hade ingen effekt.

Men har man schizofreni, så är sömnen väldigt viktigt. Får man inte sova blir man snabbt försämrad, så sömnen är enormt viktig för välbefinnandet vid schizofreni. Det finns psykiater som hävdar att sover man dåligt så har man för låg dos antipsykotika. Tror faktiskt det ligger något i det och att en tillfällig höjning av antipsykotikan kan vara ett alternativ vid sömnproblem. Har själv testat och en förhöjd dos gav normalisering av sömnen nästa natt (testat detta 5 gånger ungefär).

Du har inte rätt att posta kommentarer