kroppslig sjukdomar

En rad olika kroppsliga sjukdomar, som kräver sjukhuskontakt kan bidraga till ökad risk för schizofreni tyder en ny studie, som är baserad på danska befolkningsregister.

Risken för schizofreni var högre inom de första åren efter kroppslig vård, men var klart förhöjd åtskilliga år efteråt.

96 % hade sjukhuskontakt för kroppslig sjukdom före sin schizofrenidiagnos.

Risken för schizofreni fördubblades och forskarna tror att orsakerna till detta kan vara komplex med flera faktorer som gener och miljö.

Läs mer i medwireNews.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2014-08-14 15:51
Karies eller hål i tänderna är ju också en infektionsjukdom egentligen. Kanske mycket hål i tänderna som barn är ett tecken på schizofreni också eller dålig tandhälsa. Idag skyller man på medicinerna, men det behöver ju inte vara hela sanningen, därför vore det intressant att kolla tandhälsan innan insjuknandet också.
Geta
#2 Geta 2014-08-13 17:20
Om man har en massa infektioner under sin barndom kan det vara tecken på kommande schizofreni tror jag.
Admin1
#1 Admin1 2014-08-13 16:19
Inte säkert att kroppsliga sjukdomar ger ökad risk för schizofreni utan troligare är att de som får schizofreni och därmed har en förhöjd risk för kroppsliga sjukdomar efteråt också har en förhöjd risk för kroppsliga sjukdomar redan innan första psykosen.

Kroppsliga sjukdomar är kanske ett prodromalt symptom på schizofreni liksom negativa symptom, kognitiva symptom och tillfälliga och lindrigare psykotiska symptom.

Du har inte rätt att posta kommentarer