Professor Lennart Wetterberg leder den svenska forskargrupp, som hittade en okänd partikel i hjärnan vid schizofreni.

Han intervjuas i Läkartidningen om denna upptäckt.

Läs artikeln här.

Läkartidningen skriver om de nya okända partiklarna i hjärnan, som förknippats med schizofreni.

Läs artikeln här.

Kommentarer   
Admin1
#13 Admin1 2022-08-04 21:56
Det är viktigt att skilja mellan forskning och att vara forskare. Forskning är intressant, däremot är forskare ett riktigt dåligt jobb, som jag aldrig skulle ta. Tidsbegränsat, stress, hård konkurrens och meritvärde mycket begränsat för att nästan säga noll. De kloka slutar efter disputationen och skaffar ett jobb. Fortsätter man får man max 8 år till. Det är ganska få som får forska hela livet och man kan säga att forskarutbildningen är onödig för 70-80 %.
Schizofreni
#12 Schizofreni 2022-08-04 17:08
sCD14 är ett tecken på monocyte aktivering
Monocyte aktivering hos möss verkar styras av kynurenine

Regulation of proinflammatory monocyte activation by the kynurenine-AhR axis underlies immunometabolic control of depressive behavior in mice
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29183965/

Så visst verkar det finnas ett samband mellan partikeln och hallucinationerna från kynurensyra ( i varje fall hos möss)?
Schizofreni
#11 Schizofreni 2022-08-04 12:29
Löslig CD14/16 verkar vara klassiska inflammationsmarkörer. Börjar spontant att fundera på eventet ligger i samma funktionslinje som förändringen av Kynurenin och Kynurensyranån som ses vid schizofreni, MS och vid avancerad HIV infektioner, samtliga tillstånd där hallucinationer av varierande grad kan uppträda.

Plasma sCD14 is a biomarker associated with impaired neurocognitive test performance in attention and learning domains in HIV infection https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3159710/

https://www.the-scientist.com/features/is-the-immune-system-to-blame-for-schizophrenia-69871
Ligger immunsystemet bakom Schizofreni?

Ser att den gode Sophie Erhardt numera är professor. Roligt att det går framåt för henne.

https://medarbetare.ki.se/people/sophie-erhardt
Professor i Experimentell Psykiatri samt forskargruppsledare för Neuropsykoimmunologi.
Admin1
#10 Admin1 2022-08-02 19:42
Det verkar som partiklarna de hittade var rester av döda eller skadade nervceller i hjärnan. Vid psykos sker ju viss celldöd. Nyligen påvisades i blod DNA-bitar från döda nervceller vid schizofreni som kanske kan bli ett test för psykos.
Admin1
#9 Admin1 2022-08-01 20:09
Det är risk för fel vid kliniska studier och 50 % kan vara felaktiga. Troligen för det är så komplext och svårt att standardisera. För många variabler.
Geta
#8 Geta 2022-08-01 19:06
Under sommaren, när man har nyhetstorka på tidningarna, brukar man dra till med att man löst gåtan schizofreni. Sedan händer inget. Det blir tyst.
Schizofreni
#7 Schizofreni 2022-08-01 18:52
Microscopic Particles in Two Fractions of Fresh Cerebrospinal Fluid in Twins with Schizophrenia or Bipolar Disorder and in Healthy Controls
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0045994

Conclusion
Presence of microscopic particles in CSF may possibly reflect trait dependent genetic or environmental vulnerability in patients with schizophrenia, schizoaffective disorder or bipolar disorder.

Artikeln knyter samman fynden från 2002 med större sammanhanng (från 2012)
Schizofreni
#6 Schizofreni 2022-08-01 18:45
Ja mycket soppa blir det. Värst är nog ändå DN som talar om en möjlig okänd livsform, vilket kan hjälpa till att förklara Sverigesradios bitvis undliga text. Troligen är bägge baserade på samma pressutskick.
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/partikel-kan-forklara-schizofreni/
"Partikel kan förklara schizofreni
Publicerad 2002-08-22

Svenska forskare på Karolinska institutet har hittat en partikel som finns i ryggmärgsvätskan hos nästan alla schizofrena, men knappast hos några andra personer. Partiklarna verkar inte vara virus eller bakterier, utan kan utgöra en hittills okänd livsform."
Geta
#5 Geta 2022-08-01 15:27
Så här tyst brukar det bli varje gång som man hittat schizokocken.
Schizofreni
#4 Schizofreni 2022-08-01 13:56
Professor Lennart Wetterberg verkar vara en forskningsglad herre.
https://www.researchgate.net/profile/Lennart-Wetterberg
I sin forskningsresumé kan man skåda flera nämnanden av partiklar i samband med schizofreni.

Här i en artikel i läkartidningen Schizofreni och bipolär sjukdom kopplades till högre sCD14-nivåer
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2017/02/schizofreni-och-bipolar-sjukdom-kopplades-till-hogre-scd14-nivaer/

"Vårt mest intressanta fynd var att tvillingarna med schizofreni eller bipolär sjukdom hade högre nivåer av sCD14 jämfört med icke drabbade syskon. Mängden sCD14 samvarierade även med frekvensen av psykotiska symtom. Markörerna för mikrogliaaktivering visade lägre grad av ärftlighet, medan arv hade större betydelse för flera av de neurodegenerativa markörerna."

Markörer som samvarierar med psykossymptomen låter ju som väldigt centralt i händelsekedjans mekanism.

Du har inte rätt att posta kommentarer