tvångssyndrom

En diagnos av tvångssyndrom (OCD) verkar vara kopplad till förhöjd risk att få schizofreni och nära besläktade sjukdomar.

Psykossjukdomen schizofreni och ångestsjukdomen OCD är skilda sjukdomar, men ibland kan man ha båda sjukdomarna. Tidigare studier har tytt på att OCD är vanligare vid schizofreni än vad den borde vara.

En studie i Danmark visade att en OCD diagnos gav senare nästan 6-7 gånger högre risk att få schizofreni. Barn till föräldrar med OCD hade också 3-4 gånger högre risk att få schizofreni.

Resultatet tyder på att det kan finnas gemensamma orsaker till båda dessa sjukdom. Ytterligare forskning krävs för visa vilka gemensamma genetiska och miljöfaktorer som finns.

Läs mer hos EurekAlert.

Läs i Läkartidningen. Tack, Geta!

Läs original artikeln här.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2014-10-17 16:36
Här i en artikel så säger forskarna om man behandlar OCD symptomen hos de som har schizofreni så kan psykossymptomen minskas eller förhindras:

http://psychnews.psychiatryonline.org/newsarticle.aspx?articleid=1918755
Admin1
#3 Admin1 2014-09-10 15:26
OCD-liknande besvär kan vara en biverkan av antipsykotika. 10 % av de som får Clozapine drabbas av detta. De kan t.ex tvätta händerna ständigt för att inte något hemskt skall inträffa, som t.ex jordens undergång. man brukar ge SSRI-antidepressiva mot detta.
Geta
#2 Geta 2014-09-10 09:11
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2014/09/Tvangssyndrom-okar-risken-for-schizofreni/
Admin1
#1 Admin1 2014-09-05 17:08
En bror eller syster med schizofreni ger 9 % risk för sjukdomen, så det är ganska nära släktskap mellan OCD och schizofreni. En märklig sak. Igår intervjuades en av forskarna till studien och han sa att deras resultat tydde på fördubblad risk, men idag läste jag en intervju med en annan av forskarna och då var det 6-7 gånger, så 6-7 gånger måste vara rätt för det kan man läsa i originalartikeln.

OCD:n vid schizofreni skiljer sig en del från vanlig OCD. OCD + schizofreni gör att innan man går ut så vandrar man omkring i rummet (uppmärksamheten skiftar ständigt) medan en med vanlig OCD står stilla. OCD+schizofreni anses vara en särskild form av schizofreni som skiljer sig från vanlig schizofreni.

http://www.viska.se/index.php/nyheter1/5-depression-angest/4771-schizo-ocd-vandrar-omkring

Du har inte rätt att posta kommentarer