Att ha en psykiatrisk diagnos som barn ökar risken för att få en schizofrenidiagnos senare visar en studie på danskar.

Risken var störst 41 gånger ett år efter, men var förhöjd i 5 år.

Det tyder på att vägen till schizofreni hos unga kan gå via tvångssyndrom, ångest och depression.

Om gemensamma gener orsakar denna förhöjda risk måste de påverka många olika psykiska sjukdomar och inte bara en eftersom risken för alla psykiska sjukdomar hos barn var förhöjd.

Kan tyda på att de flesta psykiska sjukdomar är besläktade.

Risken var störst hos barn mellan 14 och 17 år.

Dessa fynd kan göra att man tidigare kan upptäcka schizofrenirisk hos unga och försöka förhindra sjukdomsutbrott.

Läs mer hos medwireNews.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-09-12 14:45
Mycket intressant artikel. Jag har ju tidigare påpekat likheter mellan olika psykiska sjukdomar, så det här förvånar inte mig, så jag har förväntat mig släktskap. Det kan vara positivt om schizofreni är släkt med andra psykiska sjukdomar för stigmat kan minska.

Samtidigt så alla med schizofreni har inte ångest, depression eller OCD. Det kan vara en undergrupp av schizofreni, som startar så här och hos mestadels tonåringar. Man skall komma ihåg att schizofreni som startar i tonåren har sämre prognos. så det kan vara en allvarligare form som startar så här.

I Natures artikelserie angavs att ångest förekom hos 5 %. Konstigt, eftersom det finns undersökningar som hävdar att ångest är det jobbigaste symptomet och det borde det inte vara om bara 5 % har ångest. Tror att ungefär 30 % har depression. 10-20 % har OCD.

Du har inte rätt att posta kommentarer