DNA

Samverkande gener kan ge 70-100 % risk och är boven?

En ny studie av amerikanska forskare tyder på att schizofreni är 8 genetiskt olika sjukdomar och som har sina egna specifika symptom.

Detta kan förbättra både diagnostik och behandling.

Forskarna säger att det räcker inte bara att veta vilka gener, som ingår utan också hur generna samverkar och framkallar problem. Bl.a hittades en samling gener som gav 95 % risk för schizofreni och särskilt hallucinationer eller vanföreställningar.

Enskilda schizofrenigenerna har en svag riskökning, men när flera gener samverkar, så kan risken öka till 70-!00 %, vilket gör det svårt att undvika sjukdomen.

Läs mer hos Medical News Today.

Undersökningen har ansetts felaktig för skillnader i kön och etnicitet kan orsaka att det blir 8 grupper, men forskarna har använt en ny metodik, så sådana fel spelar inte in.