unga

För de unga som bedöms ha ultrahög risk för psykos insjuknar bara en tredjedel i psykos, men en ny studie visar att de 2/3 delar som inte får psykos har ändå psykiska problem senare.

50 % som hade psykiska sjukdomar vid starten av undersökningen hade dem också 13 år senare.

Depression, bipolär, ångest och missbruk förekom. Många hade samma diagnoser vid starten som 13 år senare.

28 % hade fortfarande psykotiska symptom vid uppföljningen, vilket kan innebära risk för psykossjukdom eller att de har en obehandlad depression.

Forskarna säger att om man vill hitta en grupp unga som behöver vård länge, så är gruppen med ultrahög risk för psykos lämplig.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-12-05 13:52
Viktigt att komma ihåg att psykotiska symptom förekommer hos vissa med depression, ångestsjukdomar och bipolär också. Psykotiska symptom där kanske mer signalerar en allvarlig sjukdom typ anlag för djupa depressioner än schizofrenirisk - men man följer väl upp dessa personer nu så man vet väl snart hur det ligger till.

Du har inte rätt att posta kommentarer