Informationen i hjärnan går via thalamus, där bortsortering av oviktigt information sker och sedan till kortex där informationen bearbetas, tolkas och leder till beslut. Kognitionen sker alltså i kortex.

Amerikanska forskare har nu på möss identifierat de nerver (thalamus retikulär nukleus, TRN) som kontrollerar uppmärksamhet och behandling av sinnesintryck.

De fann om ett protein ErbB4 saknades i TRN, så förstärktes kontakten mellan thalamus och kortex, vilket gjorde att mössen kunde fokusera bättre trots störande sinnesintryck.

Genom denna upptäckt kan det gå att utveckla nya läkemedel som förbättrar uppmärksamheten vid schizofreni.

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-01-06 14:24
Schizophreniaforum.org skriver om denna undersökning:

"Though it is unclear exactly how the loss of ErbB4 in the TRN disrupts its ability, the findings take a step toward understanding molecular controls of attention, which may lead to treatments for the mental difficulties experienced by people with schizophrenia."

http://schizophreniaforum.org/laynews/detail.asp?id=2136
Admin1
#1 Admin1 2014-12-17 15:08
Om jag fattat saken rätt skall ErbB4 vara volymknappen mellan thalamus och kortex. Men mycket återstår att undersöka eftersom man bara tagit bort ErbB4 och inte studerat den i funktion.

Detta år har skrivits om att läkemedel med kolinerg effekt skulle för bättra filterfunktionen, vilket skulle minska röster.

Thalamus skulle vara ett filter för sinnesintryck.

Jag tror själv att det finns ett tankefilter i det undermedvetna, som filtrerar bort felaktiga tankar utan att man själv märker det. När detta filter inte fungerar normalt så kan man få felaktiga tankar och vanföreställningar.
Ökat tankeflöde kan man få och det kan stödja att det finns en tankefiltrering, som tar bort onödiga tankar.

Du har inte rätt att posta kommentarer