Vid schizofreni som pågått länge finns en brist på kontakter till hjärnans prefrontala kortex, som är platsen för mer avancerat tänkande.

Nu har amerikanska och kinesiska forskare visat att nyinsjuknade i schizofeni utan antipsykotika har motsatsen en kraftig ökning av kontakten med prefrontala kortex. Det är alltså inte brist på kommunikation i hjärnan utan motsatsen för mycket kommunikation.

Det är dock oklart om detta ger symptom eller om det är en annan typ av signal typ som feber vid infektion.

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-01-09 19:14
I boken Surviving schizophrenia står att ofta skiljer sig den första psykosen från psykoserna som kommer senare. Professor Torrey talar om peak-experienses eller om ett förhöjt medvetande. Det kan ju tyda på en överaktivering av tankeverksamheten.

Jag upplevde nog själv något liknande, men jag har bara haft en psykos så jag vet inte hur andra psykoser artar sig. Däremot hade jag efter psykosen ökat tankeflöde. Att tankeverksamheten verkar stimulerad vid första psykosen är intressant. Det kan finnas fler tankar än normalt. Kan tyda på att det kan finnas ett tankefilter som skadats. Jag tror ju att det finns ett tankefilter, som sorterar bort automatisk orimliga och ovesäntliga tankar. Det finns filter för oviktiga ljud, så att hjärnan inte överbelastas. Samma princip borde finnas för tankar för finns samma problem borde hjärnan lösa problemet på samma sätt.
Geta
#1 Geta 2015-01-09 15:20
Kan det inte vara så att man tänker intensivt i början av sin schizofreni. Sedan går hjärnan på tomgång, när man blir mer och mer isolerad och får väldigt få inputs utifrån.

Du har inte rätt att posta kommentarer