En metaanalys av 193 hjärnbildsstudier visar liknande förluster av grå hjärnsubstans hos diagnoser, så skilda som schizofreni, depression, OCD, olika ångesttillstånd och missbruk.

Totalt undersöktes 16000 personer och ett gemensamt mönster fanns hos olika psykiska sjukdomar, som anses normalt helt olika. Detta fynd utmanar tendensen att skilja psykiska sjukdomar efter symptom snarare än efter hjärnförändringar.

Forskarna hittade 3 hjärnstrukturer - höger och vänster främre insula samt bortre främre cingulat, som styr koncentration, göra många saker samtidigt eller byta uppgift, planering och hämmande av felaktiga impulser, där grå hjärnsubstans minskade.

De kan ses som hjärnans larmsystem.

Depression och schizofreni hade förluster av grå substans i flera andra strukturer, men schizofreni hade en ökning i striatum. Ökningen i striatum vid schizofreni tros orsakad av antipsykotika.

Läs mer hos Stanford Medicine.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2015-02-11 13:36
Schizophreniaforum.org skriver om denna studie:

Forskarna fann skillnader både i grad och slag mellan sjukdomar: de största volymminskningar inträffade i schizofreni, och i psykotiska sjukdomar i allmänhet. Och det fanns specifika hjärnskillnader schizofreni i den mediala prefrontala cortex och thalamus, bland andra, och för egentlig depression i hippocampus och amygdala.

I USA håller man på att utveckla metoder för att stimulera dessa områden som är påverkade via hårbotten och antagligen via elektrisk stimulering.

http://schizophreniaforum.org/laynews/detail.asp?id=2147


De största volymminskningar inträffade i schizofreni, och i psykotiska sjukdomar i allmänhet. Dessa minskningar kunde inte förklaras med ålder debut av psykos, varaktighet av sjukdom, komorbida sjukdomar eller mediciner.

http://schizophreniaforum.org/new/detail.asp?id=2146
Admin1
#3 Admin1 2015-02-09 22:45
Ångest och ångestsjukdomar låter som felaktigt eller överaktivt larm i hjärnan.

Psykoser kan också vara larmfel delvist kanske och ångest kan trigga psykossymptom.

Depression tycker jag inte låter som larmfel annat än att kanske larmet är avkopplat helt.
Admin1
#2 Admin1 2015-02-07 17:35
Jag har länge tyckt att psykiska sjukdomar är lika varandra, men det berodde på att jag tyckte att symptomen var lika varandra samt att det dessutom ofta är så att psykiska sjukdomar förekommer tillsammans med varandra. Vid schizofreni kan man ha depression, olika ångest sjukdomar samt ångest, vilket också tyder på släktskap och ett gemensamt fel. Psykiska sjukdomar handlar också ofta om felaktiga tankar, som ställer till problem.
Ready
#1 Ready 2015-02-06 19:21
Det skulle kunna vara att patienterna är feldiagnostiserade.

Du har inte rätt att posta kommentarer