musmodell

En grupp forskare från USA och Tyskland har i en musmodell för schizofreni funnit en grupp dopaminnervceller i mitthjärnan, som är viktiga för känslor och kognition har minskad elektrisk aktivitet.

Däremot hade nervceller med dopamin, som kontrollerar kroppsrörelser och låg i närheten ingen minskad elektrisk aktivitet. De visade också om genen, som orsakade detta fel kopplades bort hos vuxna möss, så kvarstod den nedsatta elektriska aktiviteten. Tyder på att felet uppstår tidigt i livet. 

Tidigare har det inte varit känt var felet kan sitta för kognitiva och negativa symptom. Forskarna säger att deras resultat är avgörande för schizofreni.

Läs mer hos EurekAlert.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-02-18 17:48
Inte riktigt men man har talat om GABA-interneuron skulle orsaka problemen i frontalloben och kognitiva och negativa symptom.

Tidigare har man letat i frontalloben efter fel, men felet verkar sitta högre upp i hjärnan. Intressant att rörelseaktiviteten var nära dessa nerver, så man kan tänka sig att om man får extrapyramidala biverkningar av antipsykotika, så kan risken för negativa och positiva symptom öka. Men helt säkert är det inte eftersom dopaminaktiviteten är lägre för då blir blockeringen säkert sämre.

Problemet med denna studie är att man vet inte varför, men felet kan ha uppstått tidigare, men exakt när är svårt att veta. Kognitiva symptomen brukar finnas några år innan insjuknandet.
Ready
#1 Ready 2015-02-18 16:48
Det känns som att nyheter av detta slag har förekommit tidigare i nyhetsflödet här på Viska.

Du har inte rätt att posta kommentarer