skräp-DNA

En gen Gomafu, som kopplats till både ångest och schizofreni, kan vara nyckeln att förstå hur hjärnan reagerar snabbt på stress. När Gomafu slås av så liknar beteendet det vid ångest och schizofreni.

Gomafu hittades i en genområde med skräp-DNA, som tidigare ansetts sakna funktion och betydelse. Gomafu kan ingå i ett övervakningssystem i hjärnan för att hjärnan snabbt skall kunna svara på förändringar i miljön.

Forskarna tror att störningar i system, som Gomafu kan bidraga till neuropsykiatriska sjukdomar.

Läs mer hos ScienceDaily.

Du har inte rätt att posta kommentarer