basala ganglier

Länge har det varit känt att sinnesintryck, rörelser och kognitiva signaler kommer från hjärnbarken och behandlas i basala ganglierna.

 De sänder sedan signaler till thalamus och tillbaka till hjärnbarken.

Via studier på möss har upptäckts att basala ganglierna kan kan signalera direkt till främre delen av hjärnbarken utan att gå via thalamus.

Basala ganglierna tros bestämma rörelser och beteenden, belöningsinlärning och vanor.

85 % av hjärnans dopamin finns i de basala ganglierna.

Forskarna tror att den nyupptäckta signalvägen kan ligga bakom hur antipsykotika verkar för de har upptäckt att antipsykotika kan påverka den, men de håller på att försöka bevisa det.

Läs mer i MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2015-03-11 12:59
Det går framåt verkar det. Studier på möss verkar kunna ge en hel del information, som dock måste verifieras på människa.
Ready
#2 Ready 2015-03-10 23:18
Frågan är väl om det går att bevisa hur hjärnan fungerar.
Admin1
#1 Admin1 2015-03-10 22:19
Märkligt att de ny upptäckta nervbanorna från basala ganglierna till frontala kortex skulle förklara antipsykotikas effekt, eftersom antipsykotika har i princip ingen effekt i frontala kortex utan i mitt hjärnan i striatum och långt därifrån. I höga doser dock kan kanske antipsykotika ge viss kognitiv nedsättning i främre delarna av hjärnan.

Däremot kan kanske blockering i nya nervbanorna kan ge extrapyramidala biverkningar, som darrningar och skakningar. I normaldoser ger ofta inte antipsykotika så stora effekter på rörelser, som styrs av basala ganglierna annat än långsammare gång på grund av lite kortare steglängd.

Du har inte rätt att posta kommentarer