hjärna

Ökande bevis finns för att minskning av nervernas isoleringsmaterial (vit substans) är en del av problemet vid schizofreni.

Eftersom ledningsförmågan på nerverna är försämrade då uppstår störningar när hjärnan skall "samtala" med sig själv. Forskarna har använt en teknik, som kan mäta vit substans i hjärnan, men också vissa ämnen, som bildas när vit substans bryts ner och förstörs.

Resultatet blev att vit substans minskar med ökande ålder i främre delen av hjärnan vid schizofreni, vilket tyder på tillsammans med förändringar i myo-inositol att inflammation i nervernas vita substans där kan bidraga.

Dock finns vissa svagheter i undersökningen bl.a antipsykotikans inverkan på resultatet, även om man gjorde dosjämförelser som inte visade någon koppling till minskningen av antipsykotika.

Läs hela artikeln gratis hos Translational Psychiatry. Intressantast att läsa är Abstract och Discussion.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2015-04-15 22:39
MS skadorna verkar vara större och kan ses på gammaldagsröntgen. Här krävdes känsligare teknik, så det är en lindrig form av skador vid schizofreni troligen, men tillräckliga för att ge problem av olika slag och en slags tankemässig förlamning av frontaloben med negativa och kognitiva symptom.
Geta
#3 Geta 2015-04-15 19:35
Vid MS är vit substans angripen. Om vit substans är angripen så borde vi ha motoriska problem.
Admin1
#2 Admin1 2015-04-15 19:15
Det är inte bara vit substans som kan vara påverkad vid schizofreni utan även den gråa substansen i yttre delarna av hjärnan kan vara påverkad. Där sker också förluster, men antipsykotikan kanske bara orsakar 30 % av detta har man sagt. Men även de som aldrig fått antipsykotika har påverkan på grå substans.

Inflammation och immunsystemet kan döda celler i kroppen och skada dem. Naturligt att misstänka immunsystemet, som ingår i schizofrenigenerna.

Antipsykotika har ingen inflammatorisk effekt, men kan ibland ha antiallergisk effekt och hämma allergisk inflammation.

En lurig sak är att kortison, som har antiinflammatorisk effekt kan trigga psykoser.
Ready
#1 Ready 2015-04-15 17:27
Det är alltid intressant med upptäckter som pekar mot inflammation. Det vore nog bra om schizofreni var en inflammation för då räcker det nog att äta stark antiinflammatorisk medicin och så återställs hjärnan.

Du har inte rätt att posta kommentarer